Tennis is tof, ken je TOF Tennis al?

TOF Tennis staat voor Tennis Ontwikkelings Fases en is een programma wat ondersteuning biedt voor jouw tennisclub op het gebied van ontwikkeling en behoud van jeugdspelers. TOF Tennis heeft tools ontwikkeld om regie over eigen ontwikkeling, autonomie, onderlinge betrokkenheid en voortgang op basis van levels mogelijk te maken.


Met TOF Tennis bouw je aan een tennisomgeving die voldoet aan de sportbehoefte van de huidige generatie kinderen.


TOF XP als scoring systeem*

XP staat voor ‘experience points’. Elk punt wat je wint tijdens een club event wordt bijgehouden en telt mee voor de route naar jouw XP status. Kinderen worden gewaardeerd voor hun eigen succes en niet direct vergeleken met andere spelers. Ook worden ze uitgedaagd om vaker deel te nemen aan events en meer wedstrijden te spelen waarbij de focus ligt op de vier belangrijkste gedragskenmerken. Meer info.

* Bronvermelding credits voor Evolve9


TOF awards voor inzet en gedrag*

Voor ouders, trainers en bestuurders ligt de focus op vier belangrijke gedragskenmerken:

  • INZET – toon een hoge mate van inspanning en focus in training en wedstrijden, wees aanwezig bij oefensessies.
  • RESPECT – wees in een competitieve setting altijd respectvol naar je tegenstanders, trainer, ouders en materiaal en heb controle over emoties in uitdagende situaties en respecteer de gedragsregels op de accommodatie.
  • CHALLENGE – accepteer moeilijke en nieuwe uitdagingen, stel korte termijn doelen, verbeter je persoonlijke score en waardeer prestatie boven het resultaat.
  • FAIRPLAY – begrijp het concept van winnen en verliezen en reageer respectvol op beide, houd zich aan een gedragscode en weet hoe problemen zelfstandig op te lossen.

Herken en beloon deze gedragskenmerken in plaats van alleen objectieve metingen zoals de uitslag van de wedstrijd. Als we de dingen waar kinderen zelf invloed op hebben herkennen en belonen, zijn ze intrinsiek gemotiveerd.

* Bronvermelding credits voor Evolve9


Zichtbaar op jouw tennisclub zijn de TOF Tennisborden en de spelerskaarten van de Tenniskids.

Je kunt op ieder moment met TOF Tennis aan de slag!

© TOF Tennis 2018-2022. Alle auteursrechten voorbehouden. ® TOF Tennis™