Het Fundament

TOF Tennis is de verbindende factor tussen alle elementen waarbij de speler centraal staat.

Het TOF Tennismodel is gebaseerd op het verbinden van alle pijlers. Bij een activiteit van één van de zes pijlers is het belangrijk de andere pijlers erbij te betrekken. “Het geheim zit in de lijm”.

 • Alle competitieve events op de club die zorgen voor binding en behoud. Belangrijk is dat wedstrijden op het juiste moment en in het juiste format worden aangeboden. Niet alleen een “one size fits all” competitie. 
 • Als je de wedstrijd omgeving goed inricht betrek je kinderen echt bij je club c.q. organisatie en gaan ze steeds meer doen met hun sport. Lukt dit niet snel genoeg dan verlaten ze je club/organisatie en gaan ze waarschijnlijk op zoek naar een andere sport.
 • Het TOF Tennisprogramma zorgt ervoor dat de kinderen op het juiste moment en op de juiste manier competitie gaan spelen.
 • Het geeft trainers handvatten bij het stellen van trainingsdoelen.
 • Het geeft trainers inzicht in de ontwikkeling van spelers.
 • TOF Tennis maakt op een leuke manier een koppeling tussen trainen en het blijven spelen van wedstrijden.
 • Het biedt nieuwe wedstrijdformats voor oefenpotjes op de club.
 • Ouders krijgen inzicht en duidelijkheid in de ontwikkeling en het leerproces van hun kind.
 • De ouders worden betrokken bij de sportomgeving van hun zoon of dochter.
 • Ouders krijgen de informatie hoe hun zoon of dochter positief te stimuleren.
 • Door de trainer georganiseerde wedstrijdevents op de club.
 • Creëer een omgeving waar kinderen vrijuit kunnen spelen zonder beoordeeld of getest te worden. De perfecte plek voor hun competitieve skills en het trainen van mentale flexibiliteit.
 • Kinderen organiseren zelfstandig alles wat nodig is om met familie of vrienden te kunnen vrijspelen.
 • Eén van de belangrijkste onderdelen voor een goed sportklimaat zijn de sociale aspecten. Deze omgeving wordt door de trainer, ouders, club en kids gecreëerd.
 • Een sociaal vertrouwde omgeving zorgt ervoor dat spelers zich thuis en verbonden voelen bij de vereniging.
 • Een toonaangevend clubevent wordt door de jeugd vaak gezien als HET hoogtepunt van het jaar.
 • TOF Tennis helpt het bestuur bij het maken van een jeugdbeleidsplan en het indelen van competitieteams.
 • De speler ontwikkelingen zijn makkelijk te delen met collega’s of met het bestuur.
 • De TOF borden zijn een eye-catcher op de club.
 • TOF Tennis is op een aansprekende manier vormgegeven.

© TOF Tennis 2018-2022. Alle auteursrechten voorbehouden. ® TOF Tennis™

Translate »