Tennis is tof, ken je TOF Tennis al?

TOF Tennis staat voor Tennis Ontwikkelings Fases en is een programma wat ondersteuning biedt voor jouw tennisclub op het gebied van ontwikkeling en behoud van jeugdspelers. TOF Tennis heeft tools ontwikkeld om regie over eigen ontwikkeling, autonomie, onderlinge betrokkenheid en voortgang op basis van levels mogelijk te maken.

De focus voor ouders, trainers en bestuurders ligt op vier belangrijke gedragskenmerken:

  • Inzet (toon een hoge mate van inspanning en focus in training en wedstrijden/is aanwezig bij oefensessies)
  • Respect (wees in een competitieve setting respectvol naar je tegenstanders, trainer, ouders /controle over emoties in uitdagende situaties/respecteer de gedragsregels op de accommodatie)
  • Challenge (accepteer moeilijke uitdagingen/stel korte termijn doelen en verbeter persoonlijke score/waardeert prestatie boven het resultaat)
  • FairPlay (begrijp het concept van winnen en verliezen en reageer respectvol op beide/volg een gedragscode en weet hoe problemen zelfstandig op te lossen)

Beloon deze gedragskenmerken in plaats van alleen het resultaat van winnen en verliezen. Als we de dingen waar kinderen zelf invloed op hebben herkennen en belonen, zijn ze intrinsiek gemotiveerd.

Met TOF Tennis bouw je aan een tennisomgeving die voldoet aan de behoefte van de huidige generatie kinderen.

Zichtbaar op jouw tennisclub zijn de TOF Tennisborden en de spelerskaarten van de Tenniskids.

Je kunt op ieder moment met TOF Tennis aan de slag!

© TOF Tennis 2018-2021. Alle auteursrechten voorbehouden. ® TOF Tennis™